Diagnostyka ultrasonograficzna
Ultrasonograficzne obrazowanie skóry znane jako badanie USG stanowi metodę bezinwazyjnej i bezbolesnej diagnostyki, która w znaczny sposób zwiększa bezpieczeństwo wykonywanych zabiegów z zakresu chirurgii plastycznej, medycyny estetycznej, dermatologii czy kosmetologii.
Zapisy  kontakt
O mnie   przeczytaj więcej
Czas zabiegu:
ok. 15-20 minut
Opis badania

Na obrazie skóry zdrowej bez względu na typ zastosowanego ultrasonografu wyróżniamy trzy warstwy: echo naskórka, skórę właściwą i tkankę podskórną. Aparaty wysokich częstotliwości umożliwiają szczegółowe obrazowanie echa naskórka, skóry właściwej i górnej części tkanki podskórnej. Możliwe jest również obrazowanie przydatków skóry (włosy wraz z mieszkami włosowymi, paznokcie) oraz drobnych naczyń krwionośnych biegnących w skórze właściwej i górnej części tkanki podskórnej.

Do oceny ultrasonograficznych obrazów skóry wykorzystuje się następujące parametry: pomiary grubości poszczególnych warstw skóry, pomiar średnicy naczyń krwionośnych, pomiar echogeniczności skóry właściwej lub jej poszczególnych warstw, pomiar echogeniczności tkanki podskórnej, brak lub obecność przepływu w drobnych naczyniach żylnych.

Obserwacja ta w istotny sposób zmniejsza ryzyko powikłań, w tym najbardziej niebezpiecznych, czyli zatkania naczynia tętniczego z następczą martwicą tkanek.

Dlaczego jest ona ważna z punktu widzenia zabiegów medycyny estetycznej? Ponieważ pacjenci, wykonując zabiegi w różnych gabinetach, nie zawsze mają informacje na temat użytych produktów oraz obszaru, który był poddany zabiegowi.

USG pozwala na ocenę skory, a także pozwala na zobrazowanie pozostałości po wcześniejszych zabiegach. Ma to bardzo istotne znaczenie dla wdrożenia odpowiedniego postępowania, tak aby efekt końcowy zabiegu był, jak najlepszy, ale przede wszystkim bezpieczny.

W przypadku wystąpienia powikłań po zabiegach wachlarz możliwości wykorzystania badania USG jest znacznie większy, a procedura leczenia jest dobierana precyzyjne do określonego problemu np. podanie hialuronidazy w celu uśnięcia nierównych depozytów kwasu hialuronowego, diagnozy dysproporcji w wyniku podania stymulatorów.
Bardzo cenna z punktu widzenia lekarza jest zatem możliwość bardzo precyzyjnego zdiagnozowania np. jakości i stanu skóry przed zabiegiem, jej ocena i możliwość wykonania szczegółowego planu zabiegowego.

Badanie USG, jako metoda pierwszego kroku diagnostycznego, pozwala na przedstawienie nie tylko dokładnej anatomii skóry, ale i powłok brzusznych, ale określenie wielu cech wykrytej patologii, a więc jej wielkości, echogeniczności, echostruktury, granic, unaczynienia, dokładnego położenia w odniesieniu do złożonej budowy powłok.

Ultrasonografia umożliwia też wstępne rozpoznanie charakteru nieprawidłowości, a w przypadkach wątpliwych, na pobranie pod jej kontrolą materiału cytologicznego lub histologicznego.

Metoda ta jest od lat wykorzystywana w rozpoznaniu i terapii zmian rozrostowych (nowotworów w tym nowotworów powłok skórnych) oraz w badaniu przepuklin brzusznych lub ich repozycji po uwięźnięciu.

USG sutka jest szczególnym rodzajem badania ultrasonograficznego przeprowadzanego ze szczególnym uwzględnieniem – oceną gruczołu sutkowego, okolicznych węzłów chłonnych i przyległych okolic ciała. Oceny ultrasonograficznej piersi dokonuje się zgodnie z obowiązującym obecnie protokołem badania, co pozwala na dalsze wnioskowanie diagnostyczne i terapeutyczne, jak również na ocenę w tym po zabiegach korekty piersi z implantacją.

Rodzaje i przebieg badań USG

Badanie USG można podzielić na kilka rodzajów, biorąc pod uwagę sposób badania oraz obrazowany obszar ciała.

Rozróżniamy zatem badania ultrasonograficzne wykonywane przez powłoki ciała np. badanie jamy brzusznej, podczas którego lekarz przykłada głowicę do brzucha pacjenta oraz badanie endosonograficzne wykonywane jest przy użyciu specjalnej głowicy wprowadzanej do otworów i jam ciała, jak na przykład badanie USG transwaginalne.

Rodzajem badania USG jest również badanie dopplerowskie, które wykonuje się, aby zobrazować stan żył i tętnic oraz sprawdzić i ocenić przepływ krwi, stan układu krwionośnego oraz prawidłowość jego funkcjonowania.

Przeciwskazania

Nie ma przeciwwskazań do badania USG, ponieważ jest to metoda diagnostyczna nieinwazyjna i bezbolesna, którą mogą przeprowadzać nawet u kobiety w ciąży.