Przepukliny brzuszne i pachwinowe
Przepukliną określamy przemieszczenie się narządu lub jego fragmentu poza jego prawidłowe położenie. Najczęstszymi rodzajami przepuklin brzusznych są przepukliny pachwinowe, udowe i pępkowe. Wyróżniamy także przepukliny kresy białej, w bliźnie pooperacyjnej oraz rzadziej występujące przepukliny Spiegla.
Opis kategorii

Jedynym skutecznym sposobem leczenia przepuklin brzusznych jest operacja. 

Głównym czynnikiem, który powinien skłonić do rozważenia interwencji chirurgicznej u wszystkich pacjentów z przepuklinami brzusznymi, nawet jeśli nie dają one znaczących dolegliwości, jest ryzyko uwięźnięcia przepukliny i związane z tym poważne, potencjalnie niebezpieczne dla zdrowia i życia powikłania.

Istnieje wiele technik operacyjnego leczenia przepuklin brzusznych. Wśród obecnie stosowanych metod można wymienić: operację klasyczną, laparoskopową oraz endoskopową przedotrzewnową. Operacja klasyczna, nazywana także otwartą, jest nadal najczęściej wykonywaną procedurą naprawczą przepuklin. Polega ona na wykonaniu nacięcia skóry w okolicy przepukliny, uwolnieniu worka przepuklinowego z jego zawartością, umieszczeniu go w prawidłowym położeniu w jamie brzusznej i zaszyciu ubytku w ścianie brzucha, aby zapobiec ponownemu wystąpieniu przepukliny. W operacji klasycznej odbudowa ściany jamy brzusznej może być przeprowadzana przy użyciu różnych syntetycznych siatek lub bezpośrednio z własnych tkanek pacjenta.

Zabiegi laparoskopowe i endoskopowe odbywają się natomiast zawsze z wykorzystaniem siatki z tworzywa sztucznego. Polegają one na zlokalizowaniu ubytku w jamie brzusznej i nałożeniu na niego odpowiedniej siatki z tworzywa sztucznego.

Po operacjach często stosuje się drenaż rany operacyjnej, który pomaga w lepszym gojeniu się ran.


Zabiegi

Operacja przepukliny pachwinowej

» Dowiedz się więcej

Operacja przepukliny pępkowej

» Dowiedz się więcej

Operacja przepukliny pooperacyjnej

» Dowiedz się więcej