Operacja żylaków kończyn dolnych
Żylakami nazywa się żyły, np. w obrębie kończyn dolnych, które uległy nieodwracalnemu poszerzeniu i poskręcaniu.
Zapisy  kontakt
O mnie   przeczytaj więcej
Czas zabiegu:
60 minut
Wizyty kontrolne:
2 do 3 lub w zależności od potrzeb
Znieczulenie:
miejscowe lub inne ustalone z anestezjologiem
Rekonwalescencja:
5-7 dni lub indywidualnie w zależności od potrzeb
Pobierz zgodę na zabieg
Pobierz i wypełnij ankietę
Opis

Żylaki występują u osób dorosłych i obejmują żyły powierzchowne oraz tak zwane żyły łączące. Choć powszechnie żylaki kończyn traktuje się jedynie jako problem kosmetyczny, należy pamiętać, że są one także poważną przewlekłą chorobą, która wymaga leczenia niezależnie od wieku pacjenta. Do wystąpienia żylaków przyczynia się nabyta lub genetyczna niewydolność zastawek żył powierzchownych, która prowadzi do zastoju żylnego, upośledzenia odpływu krwi oraz wzrostu ciśnienia w obrębie naczyń powierzchownych. Ściany żył stają się wiotkie i podatne na odkształcenia.

Wskazania
  • dolegliwości związane z ich występowaniem,
  • nawracające zapalenia żylaków,
  • krwotoki z żylaków,
  • powikłania choroby żylakowej w postaci owrzodzeń,
  • powiększanie się żylaków pomimo leczenia zachowawczego,
  • rozległe zmiany powodujące poważny defekt kosmetyczny
Przeciwwskazania

Leczenie operacyjne żylaków jest przeciwwskazane m. in. u chorych ze skazą krwotoczną, niedrożnością żył głębokich, a także przy niedokrwieniu kończyny. Kobiety w ciąży powinny być operowane dopiero po rozwiązaniu. Ze względu na ryzyko powikłań, zabieg nie jest wykonywany u osób z otyłością lub z owrzodzeniami i ranami skóry.

Przebieg zabiegu

W zależności od rozległości zmian operacja może polegać na całkowitym lub częściowym usunięciu jednej z żył powierzchownych (odpiszczelowej lub odstrzałkowej), podwiązaniu żył przeszywających (łączących układ żył powierzchownych z układem głębokim), albo na usunięciu lub obliteracji poszczególnych żylaków.

Powrót do codziennej aktywności

Zwykle po operacji na żylaki pacjent jest niezdolny do pracy przez około 7 dni.

Zalecenia po zabiegu

Po operacji zaleca się noszenie, przez okres 2-3 tygodni, opasek elastycznych, podkolanówek na żylaki lub pończoch na żylaki oraz zażywanie przepisanych lekarstw. Warto także, przez co najmniej 2 tygodnie odpoczywać. Powinno się unikać długiego siedzenia, stania.